Informatie voor organisaties

Op maat en zorgvuldig
Een succesvol traject van persoonlijke coaching, teamcoaching of training vraagt om een goede voorbereiding. Afstemming over inhoud, doel, proces en werkwijze is essentieel. Omdat het vaak om gevoelige zaken gaat, zijn vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid van belang. De stappen zijn:

  • Verhelderen van de vraag van de organisatie
  • Verhelderen van de vraag van de medewerker(s)
  • Bepalen van doel en opzet van het traject
  • Vastleggen van programma, werkwijzen, afspraken
  • Uitvoering van het traject
  • Evaluatie en borging

Duidelijkheid over kosten vooraf
Voordat een traject voor individuele coaching, teamcoaching of training begint, ontvang je een offerte en een overeenkomst.

Wil je alvast het tarief weten of een kostenindicatie voor een traject ontvangen? Neem dan contact met me op.

Naast mijn Praktijk voor coaching heb ik ook BUROVANDERVOOREN. Dit is een bureau voor training en coaching in omgaan met spanningsvolle situaties op het werk, met name voor het onderwijs en organisaties voor zorg en welzijn. Hierin werk ik sinds 1995 met een team van trainers, acteurs en coaches aan vragen rond stress, agressie, bejegening en het behoud van een veilig en prettig werkklimaat.