Aanvraag voor individuele coaching van een medewerker

Telefonisch overleg

Telefonisch overleggen we over de aanvraag voor een coachingstraject. Ook bespreken we of er een startgesprek nodig is met mij als coach, de medewerker in kwestie en de leidinggevende.

Kennismaking coach en medewerker

De persoon om wie het gaat komt eerst persoonlijk kennismaken en hij of zij licht het coachingsdoel toe. We gaan meteen aan het werk. We voeren een inhoudelijk intakegesprek, maar dat is ook de start van een veilig en zinvol coachingstraject.

De medewerker moet zich goed bij me voelen, het moet klikken.  Als dat zo is, kan het coachingstraject starten.

Startgesprek coach, medewerker en leidinggevende (naar keuze)

Vaak begint een coachingstraject met een gesprek tussen mij, de medewerker en de leidinggevende. Hierin bespreken we het gewenste resultaat en wat verder nodig is voor een succesvol coachingstraject. We maken afspraken rond informatie, evaluatie en vertrouwelijkheid.

Offerte en overeenkomst

Na het eerste gesprek stel ik een offerte en een inhoudelijke overeenkomst op. Deze gaat – na instemming van de medewerker – naar de leidinggevende ter accordering. Daarna kunnen we beginnen met de sessies.

Tussenevaluatie en eindevaluatie

Halverwege het traject evalueer ik de voortgang met de medewerker. Aan het einde van het traject evalueren we het geheel.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken stel ik een eindverslag op. Als de medewerker het eindverslag heeft goedgekeurd, stuur ik dit op aan de leidinggevende.

Eindgesprek coach, medewerker en leidinggevende (naar keuze)

Desgewenst spreken we ook aan het eind van het traject nog een keer met de coach, de leidinggevende en de medewerker. Aan de orde komt dan wat het traject heeft opgeleverd. Ook geef ik aanbevelingen voor borging of een vervolg.

Check-up

Na een paar maanden bied ik de medewerker een check-up aan. In een telefoon- of videogesprek bespreken we hoe het gaat en wat er veranderd is.

Meer weten? Neem contact met me op.