Aanvraag voor teamcoaching

In de oriënterende fase kom ik in één of meer gesprekken bespreken wat de teamcoachingsvragen zijn. We onderzoeken in overleg welke opzet voor teamcoaching het best zou passen. Deze opzet leg ik vast in een offerte.

De duur en opzet van het teamcoachingstraject zijn afhankelijk van de gestelde doelen. Een traject kan bestaan uit:

  • Eén of meer bijeenkomsten met het hele team
  • Sessie(s) met een subgroep, dus twee of meer teamleden
  • Sessie(s) met de leidinggevende

Gaandeweg wordt duidelijk of een extra bijeenkomst of gesprek nodig is, of juist niet meer nodig is. In overleg met jou en het team worden deze keuzes gemaakt.

Tijdens de laatste bijeenkomst sluit ik met het team het traject af en evalueren we het. Daarna volgt desgewenst een evaluatie- en eindgesprek met de leidinggevende of de initiatiefnemer.

Meer weten? Neem contact met me op.