Afspraak is afspraak

Houden teamleden zich te weinig aan afspraken die gemaakt zijn? Is er verdeeldheid in het team over hoe bindend deze afspraken zijn? Vergeten teamleden wat er is afgesproken?

In teams kan er veel aandacht uitgaan naar het gedoe over afspraken. Sommige teamleden trekken zich morrend terug, anderen klagen voluit. Als de kwestie op tafel wordt gelegd, spreken teams vaak hun goede voornemens uit: ‘Ja, we gaan voortaan daadwerkelijk doen wat we afspreken.’

Maar de realiteit is weerbarstiger.

De stap vooruit

In teams waarin mensen zich niet aan afspraken houden, spelen vaak allerlei andere zaken. In de teamcoaching gaan we daarvoor de diepte in. Wat is er aan de hand en welk patroon is ontstaan? Als teamcoach bied ik een veilige ruimte voor de onvrede en de achtergronden daarvan.

Een oplossing kan zijn de besluitvorming te verbeteren. Hoeveel ruimte is er in het team om verschillende meningen en gevoelens mee te nemen in de besluitvorming? Hoe doe je dat – zeker in een zelfsturend team – zonder eindeloos gepraat?

Een besluit dat gezamenlijk tot stand is gekomen, zorgt voor commitment. Een afspraak is dan ook echt een afspraak geworden.