De toekomst in handen

Mist het team een duidelijke focus op de toekomst? Is er een veelheid aan acties en initiatieven, maar ontbreekt een gemeenschappelijk kader? Ligt er een nieuwe opgave voor het team, maar komen de teamleden daar niet aan toe?

Een (zelfsturend) team dat veel kwaliteiten en energie heeft, kan soms toch potentie verliezen. Teams zijn vaak sterk overgeleverd aan de waan van de dag. Er zijn veel vraagstukken die prioriteit lijken te hebben en de werkdruk is hoog.

Een goede planning en verdeling van taken lijkt niet te werken. Zo gaan tijd en aandacht voor de grote lijn verloren. Het is lastig alle creatieve energie te stroomlijnen. Is er simpelweg geen tijd voor de toekomst?

De stap vooruit

In teamcoaching onderzoeken we wat de werkwijze van het (zelfsturend) team als geheel bepaalt. Wat drijft het team? Wat vermijdt het team? Het helpt om zicht te krijgen op dat wat het team typeert. Daarbij focus ik als teamcoach op drijfveren die onbewust een rol spelen.

Een volgende stap is om gezamenlijk de gewenste toekomst in beeld te brengen. En bewust te gaan kiezen wat belangrijk is voor het team.  Als de teamleden de grote lijn helder hebben, geeft dat rust, inspiratie en verbinding.

Prioriteiten worden voor iedereen helder. Zo is het makkelijker rollen, taken en verantwoordelijkheden te bepalen. Het is duidelijk wat iedereen aan het doen is en waar het team als geheel op afkoerst.