Meer plezier en succes

In een team gaat het al een tijdje zo zijn gangetje. Het gaat goed, maar je wilt als team ook een stap vooruit zetten. Meer creativiteit, lef, vernieuwing, daadkracht…

Het kan veel opleveren om als goed draaiend team gestimuleerd te worden tot een hogere prestatie. Iedereen kan dan gaan excelleren. Maar soms moeten eerst zorgen of twijfels overwonnen worden.

De stap vooruit

De meeste (zelfsturende) teams hebben een goed systeem van samenwerken ontwikkeld. Komt die balans niet in gevaar door de gewenste veranderingen? In een transitieperiode kunnen ambivalente gevoelens opkomen.

Als teamcoach schenk ik veel aandacht aan deze twijfels. Met inzicht in wat het team tegenhoudt, is het makkelijker oude patronen los te laten en ervoor te gaan.

In deze vorm van teamcoaching staat uitdaging centraal. Ik nodig de teamleden uit tot prikkelende, inspirerende vernieuwing. Dit geeft energie en focus.

Het team komt in actie en gaat zich verder ontwikkelen. Het stapt een nieuwe fase in, met meer werkplezier en nieuwe successen aan de horizon.