Opgeruimd verder

Spanningen spelen soms een grote rol in een team. Zichtbaar of onzichtbaar. Er zijn onopgeloste conflicten, teamleden vermijden elkaar. Er wordt geroddeld en bepaalde onderwerpen zijn onbespreekbaar. Frustratie, gekwetstheid, wantrouwen en onveiligheid bepalen te vaak de samenwerking.

Voor de onderlinge verbinding en de resultaten van het team is het nodig dat de teamleden deze onderliggende spanningen duurzaam opruimen. Dat lukt niet altijd met de mogelijkheden waarover het team of de leidinggevende beschikt. Alle partijen willen wel graag anders, maar weten niet goed hoe.

De stap vooruit

Als teamcoach nodig ik het team uit om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarbij bied ik alle individuele teamleden een veilige en deskundige setting voor open communicatie. Ze gaan gevoelens op een vruchtbare manier benoemen.

Daarmee worden onbesproken zaken opgelost. Zo ontstaat er ruimte voor ontspanning, onderling begrip en vertrouwen. Resultaat: het team kan opgeruimd verder.