Verbinding is kracht

Hangt een team te veel als los zand aan elkaar? Bespreken de teamleden relevante onderwerpen onvoldoende? Zetten ze zich in voor hun eigen taak, maar hebben ze weinig oog voor de gemeenschappelijke opdracht?

Een los-zand-team werkt vaak onvoldoende samen. Samenwerken gebeurt alleen in ‘eilandjes’. Pogingen om van een groep medewerkers een hechter team te maken, lukken niet echt.

Het team mist richting en verbinding. Er is wel een gezamenlijke missie, maar als het team geen echt team is, blijft die in de lucht hangen. Het mist handen en voeten.

De stap vooruit

Een succesvol team werkt vanuit een gemeenschappelijke missie. Het wil door een optimale samenwerking ergens heel goed in zijn. Dit vraagt om verbinding met elkaar en met het doel dat het team wil bereiken.

Als de teamgeest ergens verstoord is geraakt, is het belangrijk om te kijken wat er nodig is om deze te herstellen. Als teamcoaching focus ik op het versterken van het hoofd, het hart of de handen van het team:

  • Is er meer helderheid en bewustzijn nodig? (hoofd)
  • Is er behoefte aan meer afstemming van passies en drijfveren? (hart)
  • Moeten er concrete acties worden ondernomen voor samenzijn en samenwerken? (handen)

Als teamcoach zorg ik ervoor dat de teamleden de verbinding met elkaar en met hun drijfveren herstellen. Hierdoor raakt het team geïnspireerd en wint het aan kracht.