Duur en werkwijze van de training

Groepsgrootte

Ik werk met groepen tot 9 personen. Grotere groepen, tot 18 personen, geef ik samen met een ervaren co-trainer.

Trainingsduur

De training heeft bij voorkeur een duur van drie dagen en een terugkomdag. Een andere opzet is natuurlijk mogelijk, afgestemd op de inhoud en de doelstellingen.

Theorie en oefeningen

Het programma van de training bestaat uit heldere theorie en oefeningen vanuit een aantal stromingen. Denk daarbij vooral aan Transactionele Analyse, Diamond Approach, Lichaamsgericht werken, Voice Dialogue.

Werkvormen

Er worden veel verschillende werkvormen aangeboden, zodat een afwisselend programma ontstaat. Ook het werken met een acteur is een mogelijkheid.

Positief effect van een groep

In de training is de uitwisseling in de groep van grote waarde voor het individuele leereffect. Deelnemers herkennen zich in elkaar en leren van elkaar. Ze geven elkaar steun om ineffectief gewoontegedrag te doorbreken. Daarnaast experimenteren ze met onwennig nieuw gedrag om daadwerkelijk te kunnen transformeren.

Samenstelling van de groep

Door de persoonlijke insteek in de training is het voor deelnemers meestal prettiger om de training te doen met collega’s waarmee zij niet nauw samenwerken.

Informatie

Wil je meer weten, neem dan contact met me op.

Emotie en conflict

Ontdekken hoe je conflicten nuttig en waardevol kan oplossen.