Succesvolle teams, deel 1: Aanspreken en uitspreken

Zou je willen dat je team wat sterker wordt in de samenwerking? Dat de teamleden elkaar eerder zeggen wat ze vinden, in positieve zin? Dat ze in rust en openheid meer uitwisselen, juist ook waar ze het niet met elkaar eens zijn?

Veel mensen moeten zich veilig voelen voordat ze zich laten zien. Ook is het nodig dat men zich uitgenodigd voelt om met afwijkende ideeën, meningen en gevoelens te komen. Die basis moet er in enige mate zijn. Dan kan het team gaan groeien juist door zich naar elkaar uit te gaan spreken; want elk goed verlopen gesprek vergróót de veiligheid en openheid. En dit sneeuwbaleffect maakt dat de teamleden elkaar steeds makkelijker in de ogen kunnen kijken.

Aanpak

Deze training over feedback gaat over hoe je het best om kunt gaan met de (lastige) dingen die je vindt en voelt over gedrag van collega’s.  Wat is het beste voor je zelf, de ander, jullie relatie, en jullie gemeenschappelijke doel? Naast de vaardigheden besteed ik veel aandacht aan persoonlijke mechanismes rond polariteiten als open – gesloten, alleen – samen, persoonlijk – professioneel, vertrouwen- wantrouwen. In de training is er het oefenen met acteurs maar vooral ook werkvormen voor zelfonderzoek/bewustwording.

Vragen/accenten in de training

  • Hoe creëer je veiligheid, hoe vergroot je dit in je team?
  • Persoonlijke mechanismes rond feedback (geven, ontvangen) op het werk
  • Het spanningsveld tussen individuele en teambelangen
  • Sterker en effectiever worden in het bespreken van lastige zaken, feedbackvaardigheden.
  • Waarom je deze training niet in praktijk gaat brengen. Of toch wel?

Emotie en conflict

Ontdekken hoe je conflicten nuttig en waardevol kan oplossen.